Didactic Pilot Logo

didactic pilot

przyjemne uczenie się

GD Bildung und Kultur


Didactic-Pilot to

 

  • Wikipedia dla nauki przyjaznej mózgowi
  • Otwarty uniwersytet dla rozwoju, rozpowszechniania i wymiany podejścia przyjaznego dla mózgu, rozwijany przez użytkowników.
  • Odpowiedź na coraz większe wyzwania stawiane rodzicom i nauczycielom.
  • I co nie mniej ważne, wsparcie dla reorientacji ekonomicznej w społeczeństwie czasu wolnego Europy postindustrialnej w oparciu o nasz najważniejszy zasób, jakim jest mózg.

Kongratulacje dla zwycięzców “Kompetencje i fitness”

Podczas kongresu
EDUKACJA JUTRA

3 szkoły wygrały pełen zestaw do nowego wymiaru edukacji, naukowo testowany przez Uniwersytet w Ulm o wartości do 15,000 euro w konkursie
Spielen-macht-Schule:

Ecole Èlémentaire du Stockfeld,
w Straßburg-Neuhof, Francja

FZŠ prof. O. Chlupa
w Pradze, Czechy

Nevarenu vidurine mokykla
w Nevarenai, Litwa

Są to pierwsze 3 szkoły w Europie, które w 2011 roku idą w ślady 800 szkół w Niemczech, które już od 2008 roku realizują program edukacyjny w kierunku kompetencji.

 

 
A...jest szczęśliwym zwycięscą domowego “małpiego gaju” w konkursie: moja pluszowa zabawka uprawia sporty, sponsorowanego przez Gym-Enfant.

Mieliśmy zaszczyt powitać
Mevlüt Başdoğan
1st  Dance-Prize-Winner of Turkey 2010
w naszym warsztacie:
Opanowanie nadpobudliwości poprzez aktywność.

Dziękujemy bardzo!


Europäische Commission für Bildung und Kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eurodistrict Strasbourg-Orthenau

 

 

 

 

 Conseil Général du Bas Rhin

 

 

 

 

 

 

 Bildungsregion Orthenau


Eurolog


ZNL der Universität Ulm


Spielen-macht-Schule


Mehr Zeit für KinderGym-Enfant 


Pädagogisches Einrichtungshaus

neue Realitäten schaffen


Comment fait le cerveau pour apprendre

L'avenir en avance

 

 

 

Colleague

 

Director:
Sigune-Maria Lorenz
Head of Musik-Union
in France: Project Coordinator
woman with glaces

Coordination
Regula Signer
President of the Association Le Pigeon Voyageur

 woman smiling Logistic
Isabelle Moulin
Board Association Le Pigeon Voyageur

Educator
Denis Callède
music as a sportMedia technician
Michel Durand
Technical DraftmenIn Germany:


Moderation:
Dorothea Lorenz
MBA internationalIT-Technic:
Michael Hagmann
IT-Sytem DeveloperTranslation:
Serkan Taylan
Translator & Writer
www.detren.de

www.tuerkische-medizinische-uebersetzungen.de

Document editing and Audio Design
Jana Wachholz
Musicteacher 
 

In England:

Coordination
Olga Bramley
Conduction of London School of Russian Language and Literature
base of
Eurolog UK
Administration
Maria Zheleznikova
Directorate of London School of Russian Language and Literature
Translation
George Bramley
Directorate of London School of Russian Language and Literature

 

In Lituania:

Administration
Irina Zutautiene
Conduction of the state primary and secondary school of Nevarenai


Coordination
Daiva Kleivaite Hirzel
Musicteacher

Translation
Nijole Vyziniene
Germanteacher

 In Czech Republic:
                 

Administration
Michal Mařák
Conduction of sheltered workshops Gawain

 

 

 

Translation
Jiri Paul
Social Worker

 

 

 

Coordination
Krisitna Pekárková,
Social Pedagogue

 

In Turkey:

 

Administration
Gülten Aspir
School Inspector

 

 

Translation
Pinar Erdinç
Englishteacher

 

                  

Coordination
Semra Karaca
Musicteacher

 

 

 

Logistic
Elvan Oytun
Primary School Teacher

Fatma İlhan
Primary School Teacher


Polish Translation

  Kira Kowalska
student of Engineering Mathematics at the University of Bristol


                   Radosław Kowalski
student of Social Anthropology and Politics at the University of Edinburgh
 

Russian Translation

London School of Russian Language and Literature

 

Spanish Translation

 
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Nasz temat:

Sztuka: podstawowa potrzeba człowieka;

neurodydaktyczne odpowiedzi
na wzrastające wyzwania społeczne

W obliczu przyspieszających wyzwań społeczno-pedagogicznych, partnerzy w dziedzinie pedagogiki z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Litwy, Czech i Turcji, rozumieją współpracę jako możliwość zmiany nadciągających katastrof w rzeczywiste szanse dla kultury wiodącej Europę w przyszłość.

To będzie wyłącznie zależeć od dynamiki pracy przyszłego pokolenia, czy starzejąca się populacja będzie mogła polegać na solidności programów socjalnych.


Didactic-Pilot został stworzony aby wspierać w zrozumiały i atrakcyjny sposób tych, którzy ponoszą odpowiedzialność. Przełomowe odkrycia obecnych badań w dziedzinie neurologii poznawczej udzielają pomocy nieznanego dotąd wymiaru, zwłaszcza w odniesieniu do fobii szkolnej, przemocy i wykluczenia społecznego. Ostatnie odkrycia o znaczeniu nauki przyjaznej mózgowi są rewolucyjne.

One się spóźnią, jeśli w pierwszej kolejności nie wyjdą na przeciw rodzicom.

Partnerzy, w związku z tym, podążają za wezwaniem wybitnych naukowców z 5. Światowego Sympozjum “Dekada umysłu”  12. września 2009 w Berlinie, którzy domagali się bezpośredniego transferu wiedzy naukowej do publicznej wiadomości, aby posłużyła edukacji opartej o dowody.

Partnerów łączy przekonanie, że tylko bezpośrednia współpraca aktywnej obecnie kadry pedagogicznej z naukowcami pozwoli nam wykorzystać ogromne szanse, które oferuje 21. wiek na początku epoki elektroniki.

Wniosek projektu
„Sztuka: podstawowa potrzeba człowieka: neurodydaktyczne odpowiedzi na wzrastające wyzwania społeczne."

ENFRDE


Dlaczego sztuka?
Ponieważ poprzez sztukę uczysz się używając
wszystkich zmysłów!

Dwa ważne filary naszego projektu odnoszą się do:

Międzynarodowe analizy potwierdzają, że priorytetem powinnien być rozwój artystyczny w edukacji i ekonomii, jako że społeczeństwo czasu wolnego Europy postindustrialnej będzie polegać w dużym stopniu na sztuce, jako zasobie, produkcie i nowym sektorze rynku.

ENFRDE

Odnośnie tego, OECD wyznaczył punkt orientacyjny w 2006 roku w ramach programu “Nauczanie Jutro”:

«personalizacja nauczania>> ma wzrastające znaczenie w wymyślaniu i dyskusji nad ustawami na temat przyszłości oświaty...wypływa to ze świadomości, że podejścia <jeden-rozmiar-dla-wszystkich> są słabo przystosowane do pojedyńczych osób i społeczeństwa wiedzy jako całości.
...promując naukę przez całe życie, programy dotrą daleko poza instytucjonalne ograniczenia miejsc zwanych “szkołami».”


EN FR DE

Współpraca:

Następujące publikacje zostały przetłumaczone i opublikowane w 6 krajach partnerskich:

«Funkcje wykonawcze – Warunki efektywnego uczenia się» opublikowane przez ZNL Centrum Transferu dla Neurologii i Edukacji na Uniwersytecie w Ulm, Niemcy

Zawartość:

Hamuj przeszkadzające bodźce.
Kieruj akcje świadomie.
Myśl i planuj.
Stawiaj cele.
Określaj priorytety.
Odzwierciedlaj kierunki działania.
Odzwierciedlaj postawy społeczne.
Kontroluj emocje.

CZDEENFRLTTR


Nauka bez przemocy aby zapewnić Edukację
Gewaltfrei-Lernen e.V., Colone, Germany

Soziales Lernen in Bewegung zur Förderung von Teamwork und der Handlungsfähigkeit bei Konflikten.

CZDEENFRLTTR

Następujący goście zostali przetłumaczeni na 6 języków na naszym końcowym kongresie

NAUKA JUTRA– «Uczę się, więc jestem! »
25. 26. czerwca 2011 Eurodystrykt Stasburg-KehlGUEST LECTURER FROM GERMANY:

Michael Fritz,były Dyrektor Szkoły i Dyrektor Zarządzający ZNL, Uniwersytet w Ulm, Konferencje:

  • Czynniki efektywnego uczenia się
  • samokontrola jako czynnik sukcesu

Miriam Kilali, nagradzany artysta, Berlin. Pokaz slajdów oraz konferencja o:

Björn Rudolph, Trener. Warsztaty: Zajęcia ruchowe, ćwiczenia reakcji, ćwiczenia werbalne oraz odgrywanie ról aby odebrzeć fizyczny atak.

GUEST LECTURER FROM FRANCE:

Dr. Corinne Hehn,Dyrektor Stowarzyszenia Parenthèse, pokaz slajdów i konferencja:
Przełomowe metody edukacji artystycznej w zakładach karnych dla nieletnich w Strasburgu.

Caroline Audes-Reeb, Zastępca Dyrektora, Collège Stockfeld z Orkiestrą szkoły …: przedstawienie muzyczne i poezja uczniów.  Auftritte.

Alain Sotto,Neuropsycholog, Konferencja: Konflikty między tradycyjną edukacją w klasie, a neuronalnym procesem zapamiętywania.

Pascale Roulois, Instytut Informacji Neurodydaktycznej. Konferencja: Kiedy edukacja i nauka stają się dziedziną wiedzy.

 


 
   
Art: a basic human need;

neuro-didactic answers
to increasing social challenges